Norges raskeste 5km løptrase! Vi har en trase som er tilnærmet flat og uten svinger. Retningen på løpet avhenger av vindretning. Alle ytre forhold er perfekt for å kunne sette pers på 5km!
Løypa går mellom Minnesund og Morskogen. Kart over løypa